ทีมผู้บริหาร iProspect Thailand

นฐมน ก้องธนานนท์Chief Executive Officer

พิชิต เชียรจรัสวงศ์Chief Technology Officer

คมจักร กำธรพสินีManaging Director